سریال بازی مرکب
  • قسمت بيست و پنجم  خسوف
  • دانلود سريال سودا قسمت ششم 6
  • دانلود سريال نوبت لیلی قسمت سوم 3
  • دانلود سريال جيران قسمت سيزدهم 13

تمامی قسمتهای روزی روزگاری مریخ

1401.06.14
Cinema Doost
0

سينما دوست : سريال روزی روزگاری مریخ با داستاني متفاوت از آنچه تا کنون مشاهده نموده ايد ، آماده براي دانلود است و از تکراري بودن و موضوعات کليشه اي دور است . بنا بر اعلام دست اندر کاران اين سريال ، در هر قسمت و بخصوص قسمت اول تا قسمت آخر سريال روزی روزگاری مریخ ، بيننده ، با وضعيتي جديد روبرو مي شود که همين امر ، اين سريال را جذاب تر و مهيج تر نموده است .
سریال روزی روزگاری مریخ با کارگردانی پیمان قاسم خانی و محسن چگینی منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر طنز و کمدی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :     1401    

موضوع :      طنز وکمدی 

مدت زمان :   50

رده سنی : بزرگسال    

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال روزی روزگاری مریخ

 

قسمت اول 1 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

  دانلود رايگان روزی روزگاری مریخ قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

  دانلود رايگان روزی روزگاری مریخ قسمت دوم 2

 

دانلود قسمت دوم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 دانلود رايگان روزی روزگاری مریخ قسمت سوم 3 

 

دانلود قسمت سوم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

  دانلود رايگان روزی روزگاری مریخ قسمت چهارم 4

 

دانلود قسمت چهارم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

  دانلود رايگان روزی روزگاری مریخ قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 دانلود رايگان روزی روزگاری مریخ قسمت ششم 6 

 

دانلود قسمت ششم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 دانلود رايگان روزی روزگاری مریخ قسمت هفتم 7 

 

دانلود قسمت هفتم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال روزی روزگاری مریخ قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت نهم 9

 

دانلود قسمت نهم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت دهم 10

 

دانلود قسمت دهم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت يازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت سيزدهم 13

 

دانلود قسمت سیزدهم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت چهاردهم 14

 

دانلود قسمت چهاردهم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت پانزدهم 15

 

دانلود قسمت پانزدهم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال روزی روزگاری مریخ قسمت شانزدهم 16 

 

دانلود قسمت شانزدهم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت هجدهم 18

 

دانلود قسمت هیجدهم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت نوزدهم 19

 

دانلود قسمت نوزدهم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال روزی روزگاری مریخ قسمت بيستم 20 

 

دانلود قسمت بیستم روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال روزی روزگاری مریخ - دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال روزی روزگاری مریخ قسمت سي 30 

 

دانلود قسمت سي 30 روزی روزگاری مریخ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال روزی روزگاری مریخ

 

 

 

 

خلاصه سریال روزی روزگاری مریخ

 

در روزگاری هستیم که همه موجودات از سیارات مختلف به مریخ سفر می کنند شما چطور؟

 

 

بازیگران مجموعه روزی روزگاری مریخ

 

 

الناز حبیبی , امیر کاظمی , امیرمهدی ژوله , بهادر مالکی , بهروز رهبری فرد , رامین ناصرنصیر , سام درخشانی , سریال , فرناز رهنما , فلامک جنیدی , لیلی رشیدی , مهراب قاسم خانی , نگار فروزنده , ویشکا آسایش ، امیر نوروزی، عبدالله روا، ناهید مسلمی، نوشین تبریزی، پیمان فاطمی، کاظم نوربخش

 

 

 

 

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

  • قسمت چهاردهم جزيره
  • دانلود سريال حرفه ای قسمت شانزدهم 16
  • دانلود سريال ميدان سرخ  قسمت پانزدهم 15
  • دانلود سريال نارگیل قسمت پانزدهم 15
بالا